Інтереси дітей у новому КПК враховані, але недостатньо

 

Громадська організація «Жіночий консорціум України» здійснила громадську експертизу Проекту Кримінального процесуального кодексу України. Експертів організації цікавило питання, чи достатньою мірою згаданий документ захищатиме дитину, яка потерпіла від кримінального злочину.

Експертиза показала: проект КПК дійсно враховує ряд позитивних і передових підходів до захисту дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальних злочинах. Зокрема, передбачена можливість проведення дистанційного допиту з використанням технічних засобів, залучення психолога для участі в процесуальних діях з дитиною, нормативно закріплено денний час доби для проведення слідчих дій тощо. 

 
Разом з тим, в документі залишаються не вирішеними ряд проблем. Їх розв’язання підвищить рівень захисту інтересів дитини в кримінальному провадженні. Зокрема, необхідно:
 
  посилити роль і значення психолога, залученого для проведення слідчих дій,  що забезпечить підвищення ефективності процесуальних дій і зменшить їхній негативний вплив на дитину;
   обмежити кількість допитів дитини до одного, і одночасно передбачити можливість проведення наступних допитів лише в разі обгрунтованої необхідності;.
    передбачити проведення допитів дитини спеціально навченим для цього слідчим та в спеціально обладнаних центрах;
        унеможливити проведення очної ставки за участю дитини-свідка та дитини-потерпілої від злочинів сексуального характеру .
 
Відповідні пропозиції передано для розгляду та врахування в Адміністрацію Президента, Міністерство юстиції України та Уповноваженому Президента з прав дитини.
 
«Запропоновані зміни є актуальними не лише через необхідність приведення кримінально-процесуального законодавства України до найкращих міжнародних стандартів захисту інтересів дитини, а й, в першу чергу, з огляду на невтішну статистку щодо зростаючої кількості дітей, які є потерпілими від злочинних дій сексуального характеру, і в процесі слідства через обтяжливість всіх процесуальних дій змушені ще і ще раз переживати раніше отримані психологічні та фізичні приниження», зазначає Максим Куцевич, викладач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету ім. Шевченка.
 
Довідково:
 
В Україні зберігається негативна тенденція стосовно злочинів, в яких потерпілими є неповнолітні. За даними Міністерства внутрішніх справ України в період з 1 січня по 1 липня 2011 року потерпілими від злочинів визнано 2043 дитини віком до 14 років (з них 492 від тяжких та особливо тяжких) та 5656 дітей віком від 14 до 18 років (в т.ч. 1581 від тяжких та особливо тяжких). Кількість потерпілих від зґвалтувань дітей за офіційною статистикою за цей же перод склала 73 неповнолітні особи та 37 дітей до 14 років.
 
Докладніше дізнатися про пропозиції ЖКУ щодо захисту інтересів дітей у новому КПК можна тут.

 

WCU